Kia Sorento

 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento

  Kia Sorento

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  999.000.000
 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento Diesel 2.2 Luxury

  Kia Sorento Diesel 2.2 Luxury

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  999.000.000
 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento Diesel 2.2 Premium AWD

  Kia Sorento Diesel 2.2 Premium AWD

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: Bảo hành không giới hạn
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  1.174.000.000
 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento Diesel 2.2 Signature AWD

  Kia Sorento Diesel 2.2 Signature AWD

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  1.194.000.000
 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento Xăng 2.5 Premium

  Kia Sorento Xăng 2.5 Premium

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: Bảo hành không giới hạn
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  1.094.000.000
 • You've just added this product to the cart:

  Kia Sorento Xăng 2.5 Signature AWD

  Kia Sorento Xăng 2.5 Signature AWD

  0 out of 5

  Bảng giá các phiên bản:

  • KIA Sorento 2.2D Luxury:
   1.069.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Premium:
   1.249.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 7S:
   1.259.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.2D Signature 6S:
   1.299.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Premium:
   1.129.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 7S:
   1.159.000.000 đ
  • KIA Sorento 2.5G Signature 6S:
   1.229.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Premium:
   1.304.000.000 đ
  • Kia Sorento Hybrid 1.6L Hybrid Signature AWD:
   1.404.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Premium AWD:
   1.494.000.000 đ
  • Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Plug-in Hybrid Signature AWD (nội thất nâu):
   1.604.000.000 đ

  Ưu đãi đặc biệt:

  Giảm tiền mặt + tặng bảo hiểm thân vỏ 01 năm ( áp dụng tùy chính sách từng tháng và tùy từng dòng xe, phiên bản)

  Quà tặng chính hãng:

  • Bảo hành: Bảo hành không giới hạn
  • Thảm lót sàn
  • Túi cứu hộ
  • Nhiều phần quà đặt biệt
  • Phim cách nhiệt lumar của mỹ ( BH lên đến 5 năm )
  • Lót cốp chính hãng
  • Tặng Cốp rảnh tay
  • Tặng Ti chống capo
  • Tặng Bệ bước chân
  • Tặng Bagamui
  • Tặng ốp cản thể thao

  Đặc biệt: Giảm giá thêm tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn khách khi mua xe.

  1.159.000.000
0832 77 44 66